Scheiden en kinderen

Een scheiding heeft een grote invloed op het leven van je kinderen. Als ouder zijnde wil je dat je kinderen hier zo min mogelijk schade van ondervinden. Wij besteden dan ook extra aandacht aan je kinderen tijdens het gehele traject.

Dit doen wij door je te helpen met het opstellen van een ouderschapsplan, we bespreken de kinderalimentatie en omgangsregelingen. Maar ook bespreken wij hoe je de kinderen de beste zorg en ondersteuning kunt bieden om ze door deze lastige periode heen te helpen. Het belang van de kinderen staat voorop.

Ouderschapsplan

Hierin staan afspraken die je maakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Als je gaat scheiden en samen minderjarige kinderen hebt, ben je wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit is tevens van toepassing bij geregistreerd partnerschap en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Het ouderschapsplan wordt samen met het echtscheidingsconvenant ingediend bij de rechtbank als de scheiding wordt aangevraagd.

Samen met onze ervaren mediator bepaal je zelf wat je belangrijk vindt en welke afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. De wet stelt wel een aantal minimumeisen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:
  • Hoe je de zorg en opvoeding regelt en hoe je de omgang met de kinderen regelt;
  • Hoe je elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de schoolkeuze;
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (kinderalimentatie).
Het is belangrijk om de kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Ouders zijn verplicht om in het plan op te nemen hoe ze dit gaan doen.

Daarnaast kun je ervoor kiezen om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat je als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, zakgeld, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kun je ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

kinderalimentatie

De kinderalimentatie is een belangrijk onderdeel van de financiële afspraken.

Bij co-ouderschap wonen je kinderen afwisselend bij beide ouders en delen ouders de kosten. Gaan je kinderen bij één van de ouders wonen? Dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie. Hij of zij betaalt dan mee aan de kosten voor opvoeding en levensonderhoud van de kinderen.

Over kinderalimentatie maak je samen met onze mediator afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Je bespreekt bijvoorbeeld de hoogte van de kinderalimentatie. Deze afspraken worden aansluitend door de rechter getoetst aan de normen. De rechter maakt de afspraken definitief en legt ze vast. De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In uitzonderlijke gevallen kan er ook daarna nog een onderhoudsplicht bestaan.

Wanneer je kinderalimentatie ontvangt, hoeft je deze niet op te geven bij je inkomstenbelasting. Echter wanneer je kinderalimentatie betaalt, dan kunt je deze niet aftrekken van je belastingaangifte.

Omgangsregeling

Ook omgangsregelingen/ zorgregelingen maken onderdeel uit van het ouderschapsplan. Deze regelingen bevatten afspraken over hoe jullie als ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.


Het is aan jullie om te bepalen wie de verzorgende ouder is. Dit is de ouder die de meeste zorg- en opvoedingstaken op zich neemt. Hier zijn de kinderen het vaakst. Daarnaast moet er in de omgangsregeling komen te staan hoe vaak en wanneer de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zullen zijn. De leeftijd van de kinderen speelt hierin een belangrijke rol, zo hebben jonge kinderen meer behoefte aan rust en regelmaat.


Willen jullie beide verzorgend zijn, dan kies je voor een co-ouderschap. In dat geval neem je allebei de helft van alle verzorgende taken op je. Onze mediator neemt alle mogelijkheden met je door en bespreekt de punten waar je samen niet uit komt. De mediator helpt ook om de afspraken vast te leggen.